Kwaliteitsgarantie

De osteopaten worden gecontroleerd door de beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie en door het register voor osteopaten, de Nederlandse Osteopathie Federatie of het Nederlands Register voor Osteopathie.
Zij onderhouden het contact met overheid en zorgverzekeraars. Verder houden zij toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, de verplichte bijscholing en de praktijkvoering. 
In geval van klachten kan u zich tot hen wenden. Bij een conflict geniet het uiteraard de voorkeur dat u dit eerst met de osteopaat bespreekt.

De titel D.O.(M).R.O. is een garantie dat u osteopaat erkend is door bovenstaande instanties en dat de kosten geheel of gedeeltelijk door de zorgverzekeraars vergoed worden. KLIK hier voor meer informatie.

Paramedisch centrum Breda zuid

Osteopathie Tiepermann

Wouwbaan 216
4703 TA Roosendaal

Alle verdere informatie vind je op de site van Mijn Osteopaat