Osteopathie Tiepermann

Find it, fix it, leave it alone

Wie is Patrick Tiepermann?

Patrick Tiepermann (°1961) osteopaat D.O.(M).R.O. is een Belgisch, professioneel osteopaat met 30 jaar ervaring en een eigen praktijk in Kalmthout (België).
Op vraag van zijn Nederlandse patiënten is hij nu ook werkzaam in Breda, Paramedisch centrum Breda zuid op het Erasmusplein n°4.
In Nederland is hij erkend door de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF 2012.01.09).

Opleidingen:

1983 Diploma “Gegradueerde in de Kinesitherapie” met onderscheiding, te Antwerpen. Ereprijs der Bestuurscommissie: verdienstelijkste leerling.
1987 Manuele Therapie Van der Bijl Utrecht
1992 Getuigschrift CO in de Osteopathie, IAO Brussel
2001 DO “Diploma in de Osteopathie” met onderscheiding, IAO Gent

Bijscholing Permanente vorming:

  • Postgraduaat Osteopathie in de sport, IAO Gent
  • Echografie en viscerale osteopathie, Panta rhei
  • Het fasciale systeem in de osteopathiepraktijk, master module Practicum anatomie/snijzaal
  • Gastro intestinale dynamica en viscerale osteopathie
  • The strategic crossroads of the body (J.P. Barral)

Speciaal aandachtsgebied whiplash
In 2001 is Patrick Tiepermann aan de I.A.O. (International Academy of Osteopathie) met onderscheiding gepromoveerd tot DO door het indienen van een wetenschappelijk werk over de beweeglijkheid van de nek. Een van de meest getraumatiseerde gebieden bij auto-ongevallen en perfect behandelbaar met een zachte methode!

Kwaliteitsgarantie

De osteopaten worden gecontroleerd door de beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie en door het register voor osteopaten, de Nederlandse Osteopathie Federatie of het Nederlands Register voor Osteopathie.
Zij onderhouden het contact met overheid en zorgverzekeraars. Verder houden zij toezicht op de kwaliteit van het onderwijs, de verplichte bijscholing en de praktijkvoering.
In geval van klachten kan u zich tot hen wenden. Bij een conflict geniet het uiteraard de voorkeur dat u dit eerst met de osteopaat bespreekt.

De titel D.O.(M).R.O. is een garantie dat u osteopaat erkend is door bovenstaande instanties en dat de kosten geheel of gedeeltelijk door de zorgverzekeraars vergoed worden.

Wat is osteopathie?

” Find it, fix it and leave it alone” dat waren de woorden van de grondlegger, Andrew Taylor Still. In 1892 stichtte hij “The American School of Osteopathy”.

Osteopathie is een manuele geneeswijze waarin men op zoek gaat naar de oorzaak van de klachten.

De osteopaat gaat de blokkades opsporen en oplossen door gebruik van zijn handen.

Osteopathie stimuleert het zelfregulerende en zelfgenezend vermogen van het lichaam.

In de osteopathie is heel het lichaam belangrijk. Alles in ons lichaam is met elkaar verbondendoor botten, spieren en banden.

Bewegingsbeperking in één deel van het lichaam verstoort de symmetrie. Het kan op een andere plek in het lichaam klachten en pijn veroorzaken. Osteopaten zijn bewegingsspecialisten, zij kennen de onderlinge verbindingen en maken hiervan gebruik voor onderzoek en therapie.

Elke behandeling is individueel, letterlijk op het lijf van de patiënt geschreven. De osteopaat gebruikt aangepaste technieken die kunnen variëren van zeer zacht tot stevig, afhankelijk van de aard van het probleem.

In Amerika en Engeland maakt de osteopathie deel uit van de reguliere geneeskunde. In Nederland en België is de osteopathie nog steeds groeiend. Steeds meer artsen en specialisten kennen de waarde ervan en verwijzen naar een osteopaat.